maandag 21 november 2022

Wordcloud vernieuwd

Wordcloud vernieuwd

De laatste inhoudelijke blog ging over de Wordcloud. Inmiddels heeft deze ook een metamorfose ondergaan. 

Spatie onderdeel van woorden mogelijk

In de oude versie kon je hele zinnen intypen (160 tekens) en werden alle woorden gescheiden door spatie als los woord geplaatst. Dat is natuurlijk hinderlijk daar je "veel plezier", "Slecht weer" niet als vier woorden wilt zien.

Deze opmerking is door presentatoren beschreven als hinderlijk. Dit is opgepakt als change en doorgevoerd.Vanaf nu kun je dus woorden van maximaal 25 tekens intypen (zie figuur 1, rechtsonder nog de het aantal tekens dat je mag intoetsen) en spaties worden niet meer als scheidingstekens zien.

 

Figuur 1: Invoer tekstbox van Wordcloud (rechtsonder het aantal resterende tekens)
 
Stilstaand beeld

In de oude versie versprong om de 10, 20 of 30 seconden de Wordcloud. Ook als geen nieuwe woorden werden verzonden.Maar als je dan de huidige status wilde bespreken was deze weer helemaal anders en was je constant opnieuw aan het scannen. Ook dat hebben ze mooi opgelost. De verversingstijd is weliswaar nog steeds instelbaar, maar de wolk aan teksten wordt alleen gewijzigd indien nieuwe woorden worden verstuurd door de deelnemers.

De lay-out is redelijk gelijk gebleven en natuurlijk worden de woorden die vaker worden ingetoetst het grootste.In figuur is een voorbeeld opgenomen van een Wordcloud waar de nieuwe werking duidelijk zichtbaar is.

 

Figuur 2: Lay-out van een wordcloud op basis van een voorbeeld.